Cookie policy

Företagslån (”Bolaget”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”)

1. BAKGRUND

1.1 En cookie är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, läsplatta eller annan enhet som du använder när du besöker en webbplats eller en app i din enhet. Cookies används t.ex. för att kunna känna igen din enhet nästa besök, bl.a. för att förbättra din användarupplevelse. Information som samlas in genom cookies kan omfatta exempelvis information om hur länge du stannar på webbplatsen.

1.2 När du besöker Bolagets webbplats kommer cookies att lagras på din enhet. Denna Cookie Policy innehåller information rörande hur och i vilken utsträckning Bolaget använder cookies när du besöker webbplatsen.

2. OLIKA TYPER AV COOKIES SAMT ANDRA TEKNIKER

2.1 Det finns olika typer av cookies, vilka brukar delas in i så kallade sessionscookies och permanenta cookies.

  1. 2.1.1 En sessionscookie är en cookie som lagras under den tid som du använder en webbplats och raderas när du stänger ner din webbläsare.
  2. 2.1.2 En permanent cookie lagras på din enhet under en viss tid eller löpande till dess att du tar bort den.

3. OLIKA TYPER AV COOKIES

3.1 Utöver sessionscookies och permanenta cookies brukar cookies delas in i förstapartscookies och tredjepartscookies. En förstapartscookie är en cookie som ställs in av den webbplats du besöker eller app du använder. En tredjepartscookie är en cookie som ställs in av någon annan, dvs. en tredje part.

3.2 Vi använder oss av sessionscookies och permanenta cookies och dessa cookies sätts både av webbplatsen (förstapartscookies) och av tredje parter.

4. NÄR OCH VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES?

4.1 Vi lagrar cookies på din enhet när du använder webbplatsen eller när du öppnar e-postutskick från oss.

4.2 När du surfar på webbplatsen använder vi cookies bland annat för att komma ihåg dig när du besöker webbplatsen. Detta gör vi för att underlätta ditt surfande och förbättra din användarupplevelse på webbplatsen.

5. KATEGORIER AV COOKIES

5.1 Vi har delat in vår användning av cookies i tre kategorier, för att överskådliggöra de ändamål för vilka vi använder cookies. De kategorier av cookies vi använder är:

  1. 5.1.1 Analyscookies: vilka vi använder för att samla in och analysera statistik, t.ex. besöks- och klickhistorik eller för att undersöka öppningsfrekvensen på e-postutskick som vi gör;
  2. 5.1.2 Funktionella cookies: vilka vi använder för att möjliggöra användningen av vissa funktioner på webbplatsen, t.ex. för att komma ihåg val du har gjort på webbplatsen; samt
  3. 5.1.3 Nödvändiga cookies: vilka vi använder för att vi över huvud taget ska kunna leverera de tjänster som vi tillhandahåller via webbplatsen.

6. DU KAN STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

6.1 Du kan normalt sett hantera dina inställningar avseende cookies genom inställningarna i din enhet. Genom dessa inställningar kan du bl.a. blockera användningen av cookies, granska de cookies som används och som lagrats på din enhet samt radera de cookies som lagras.

6.2 Vi ber dig observera att du, om du väljer att blockera eller radera cookies, kan få en försämrad användarupplevelse då vissa funktioner på webbplatsen kan komma att göras otillgängliga till följd av att cookies inte får lagras.

6.3 När du väljer att inte låta webbplatsen lagra cookies rörande ditt användande av webbplatsen, kan en cookie komma att sättas på din enhet för att webbplatsen ska komma ihåg att inte sätta några cookies på enheten när du använder webbplatsen. Vi ber dig uppmärksamma att om du väljer att radera samtliga cookies som lagras på din enhet, kan även denna cookie komma att raderas, varpå webbplatsen inte längre kommer att komma ihåg att du har blockerat användningen av cookies. Raderar du samtliga cookies behöver du därför gå in och blockera cookies på nytt.

6.4 För ytterligare information om cookies, samt hur du blockerar cookies, rekommenderar vi att du går in på www.aboutcookies.org.